Журнал регистрации проверок


Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами
 (Журнал реєстрації перевірок)

Наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва
від 10 серпня 1998 року N 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 1998 р. за N 619/3059

На виконання Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Журналу реєстрації перевірок (додається).

2. Затвердити Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок (додається).

3. Управлінню правової підтримки підприємництва Державного комітету України з питань розвитку підприємництва (Ткач К. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань розвитку підприємництва Сірого М. І.

 

Голова 

О. Кужель  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва
від 10 серпня 1998 р. N 18

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 1998 р. за N 619/3059 

Порядок ведення
Журналу реєстрації перевірок

1. Впровадження журналу здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності на добровільних засадах на підставі статті 7 Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності».

2. Журнал реєстрації перевірок ведеться суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок.

3. Журнал реєстрації перевірок знаходиться за місцем здійснення підприємницької діяльності.

4. В разі наявності у суб’єктів підприємництва територіально відокремлених філій, представництв та інших підрозділів у кожному із них ведеться окремий Журнал реєстрації перевірок.


5. Журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Журнал прошивається суб’єктом підприємницької діяльності та завіряється печаткою і підписом директора або власника (для юридичних осіб) або тільки підписом (для фізичних осіб) суб’єкта підприємницької діяльності.

7. Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов’язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

8. Суб’єкт підприємницької діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, що здійснює перевірку, до початку перевірки, в тому числі зателефонувавши до відповідного контролюючого органу.

9. Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

10. Суб’єкт підприємницької діяльності має право у триденний строк надіслати письмове повідомлення до відповідного контролюючого органу про факт відмови особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі.

11. В графі «Примітки» суб’єкт підприємницької діяльності може зафіксувати свої зауваження або зробити окремі примітки.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва
від 10 серпня 1998 р. N 18  


Источник: search.ligazakon.ua

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля – это журнал установленной типовой формы, утвержденной Приказом Минэкономразвития России «О реализации положений Федерального закона от 30.04.2009г. № 141 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Журнал хранится в проверяемой организации.

Журналы установленной формы, как правило, изготавливают типографским способом, но это необязательное требование. Листы журнала могут быть распечатаны с использованием компьютера. В соответствии с п. 10 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" журнал должен быть прошит, пронумерован, удостоверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Срок хранения Журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля установлен ст. 176 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Министерством культуры Российской Федерации 25.08.2010г.), и составляет 5 лет. 


Правила заполнения журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

В Журнале учета по результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке.

Запись в журнале содержит:

 • дата начала и окончания проверки;
 • общее время проведения проверки – указывается в рабочих днях, а в отношении субъектов малого предпринимательств указывается в часах;
 • наименование органа государственного (муниципального) контроля;
 • дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки;
 • цель, задачи и предмет проверки;
 • вид проверки (плановая или внеплановая): в отношении плановой проверки: – со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;   в отношении внеплановой выездной проверки: – с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки (в случае, если такое согласование необходимо);  

 • дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю;
 • выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо);
 • дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений;
 • фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку;
 • фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки;
 • подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку. 

Отсутствие Журнала учета проверок никаких административно-правовых санкций за собой не влечет, в этом случае в акте проверки проверяющим лицом делается соответствующая запись об отсутствии Журнала.  

Источник: naar.ru

Согласно федеральному закону  Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".


Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

Журнал регистрации проверок

Скачать образец  Журнал учета проверок юрлиц и ИП контролирующими органами бесплатно 

Приобрести готовый журнал можно в нашем офисе за наличный и безналичный расчёт

Звоните 339-93-52 и 919-45-85

Купить журнал учёта проверок юрлиц и ИП контролирующими органами

 

Источник: gosgroup.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.